Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Nắng

23:26 11 thg 5 2011
Photobucket


Nắng!
Đừng trải chiếu xuống sân
Đừng giăng tình trong mắt
Đừng buông sợi tơ vương
Cho em ra giếng nước đầu đình
Gột những đa đoan
Nhặt sợi chỉ rối
Em về
Sao nắng vẫn chung chiêng!
          Hạ Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét