Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Mẹ!


Mẹ gồng gánh

nỗi buồn theo năm tháng

Bao đông về sương lạnh lẽo trên vai

Xuôi ngược bóng trăng mờ lẻ lối

Nhạt thếch một kiếp…

chồng chung.

 

Chiếc lá hao mòn cái lạnh mùa đông

Vò võ tiếng cuốc kêu

như lời than thở

Đòng đòng nghẹn lòng không nở

Thửa ruộng khô hạn, cháy lòng.

 

Hoa mười giờ,

nở rộ buổi non trưa

Gói ghém phấn hương rũ lòng đứng đợi

Lênh loáng khói chiều nông nổi

Bơ vơ một bóng……….Mẹ ơi!

                 Hạ Ly