Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Nhớ...!

Em biết gửi vào đâu chiều se se mắt nhớ
Nắng lẻ mình khóc thẹn với hoa
Miếng trầu cay tô son mầu môi khát
Gió hiu hiu một tiếng chuông bầm.

Anh không đến
ngõ dài cô quạnh vắng
Chùm cau vàng ngơ ngác đón hừng mây
Em quỳ lậy xin thật trăng mồng sáu
Đừng mười tám rám trấu buổi phân ly.

Nhớ em nhớ
mắt song đôi cánh nguyệt
Tiếng quốc chiều vọng một tiếng buồn tênh
Làn tóc rối mềm như dải lụa
Vắt ngang đôi, thành ván đón anh sang?

Em không gắng
để chiều nay trút nhớ
Em tung chiều, bới sóng, hỏi mây
Em ồn ã như gió ngày giong bão
Quay vòng tơ
      em dệt
              dệt tầm gai…!

Hạ Ly