Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Bà ơi!Bữa ấy lá vàng sương trắng

Bà gieo nặng hạt, đợi mùa

Đồng sâu đúng thì, lúa trổ

Bão về, chát mặn đồng chiêm.Lá trầu quấn hình nguyệt thẹn

Đợi người ngõ cúc tần ngần

Chênh chao lá vàng kín lối

Ừ thôi, một kiếp chung đò.Rưng rưng chiều quê lầm lụi

Cháu thả đồng dao về trời

Chi chi chành chành ghẹn lại

Co ro nắng hửng hôm Rằm


Hạ Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét