Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Độc thoại

Mùa thu phơi nong kén
Quay tơ vòng tháng năm
Nghiêng câu ca cổ độ
Khuất nẻo cánh nhạn bay.
 
Ai cứ đi biền biệt?
Ai lấp lửng buông câu?
Thu kết vành du mục
Hát ca quên cánh sầu
 
Ngõ dài chùng sương vắng
Lặng lờ bóng trăng leo
Nhành đa gầy đợi gió
Xa quá một vòng tay.
        Hạ Ly
Untitled

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét